"BARKA" Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 12, tel./fax. (015) 872-08-24,    e-mail: dpsjanow@wp.pl

 

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej DPS Janów Lubelski

  D Y R E K T O R:      

  mgr Mariola Surtel       

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

wtorek i piątek w godz: 9:00 - 11:00

Z-CA DYREKTORA ds MIESZKAŃCÓW:

  dr Justyna Maciaszek

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

poniedziałek i środa w godz: 9:00 - 11:00

 

 

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY:

mgr Beata Bizior

ST. PRACOWNIK SOCJALNY:

mgr Elżbieta Przytuła

PRACOWNIK SOCJALNY:

mgr Marzena Kulpa
mgr Agnieszka Widz-Mulińska
mgr Iwona Król

 

Adres:

  23-300 Janów Lubelski
  ul. Wiejska 12
  tel./fax (015) 872-08-24
  e-mail:
  dpsjanow@wp.pl

 

            Gmina:    Janów Lubelski

           Powiat:     Janowski

Województwo:     lubelskie

       Skierowania do "BARKA" Dom Pomocy
       Społecznej im. Jana Pawła II wydaje:

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
        ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29
        23-300 Janów Lubelski
        tel. (015) 872 33 45 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2023 r. wynosi: 4.171,00 PLN