"BARKA" Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 12, tel./fax. (015) 872-08-24,    e-mail: dpsjanow@wp.pl

 

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej DPS Jan¢Lubelski

Życie religijne w "BARKA" Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

 

·         W kaplicy naszego Domu są sprawowane wszystkie nabożeńwa, zgodnie z Rokiem Liturgicznym, pod przewodnictwem Księdza Kapelana
Tomasza Wrony.

·         W miesiącu maju przy kapliczce Matki Bożej śpiewane są Majówki. Natomiast w ostatnią środę tego miesiąca, organizowana jest uroczysta "MAJÓWKA" z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, w której bierze udział społeczność Domu oraz przedstawiciele z kilkunastu zaprzyjaźnionych DPS-ów z Archidiecezji Lubelskiej, po której jest radość wspólnego świętowania.

·        W Wielkim Poście śpiewane są Gorzkie Żale.
W miesiącu październiku odmawiany jest Różaniec, natomiast w listopadzie Wypominki za dusze zmarłych Mieszkańców oraz zmarłych z rodzin Mieszkańców.

·         Dla Mieszkańców wyświetlane są filmy o tematyce religijnej, które pogłębiają wiedzę i życie religijne, a także jest biblioteka z książkami, m.in. o tematyce religijnej.

·         Chętni Mieszkańcy z pomocą pracowników uczestniczą w uroczystych Mszach św., m.in. z okazji "Światowego Dnia Chorego", w odpustach w naszej parafii św. Jadwigi, jak i w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej.

·        Mieszkańcy uczestniczą w wycieczkach w czasie, których nawiedzane są Sanktuaria i obiekty sakralne w: Zamościu, Tarnogrodzie, Przemyślu, Kalwarii Pacławskiej, Leżajsku i Lublinie.

·       Przedstawiciele Domu biorą udział co roku w " Pielgrzymkach Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Pomocy Społecznej do Sanktuariów Maryjnych" na terenie Archidiecezji Lubelskiej.

 

 

Pożegnanie ks. proboszcza Jacka Beksińskiego w "BARCE"

„W imieniu Mieszkańców „BARKI”, Dyrekcji oraz wszystkich Pracowników chcielibyśmy dziś wyrazić wielką wdzięczność za lata łaski płynące z daru pięknego kapłaństwa Księdza Proboszcza dr Jacka Beksińskiego.

Patrząc wstecz dostrzegamy jak wielką wartość mają słowa „Żyj tak, aby ślady Twoich słów przetrwały Ciebie”. Dziękujemy dziś za głoszenie Słowa Bożego, za posługę duszpasterską, za troskę o los naszej małej wspólnoty, za ofiarną służbę, za wsparcie w chorobie i niepełnosprawności, za przykład miłości bliźniego oraz pomoc w dźwiganiu naszych trosk.

Księże Proboszczu Bóg zapłać za Twoją posługę!

                                                      Dyrekcja, Mieszkańcy i Pracownicy                                                                „BARKA” Dom Pomocy Społecznej                                                                                              im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim.”

 

          Te słowa wdzięczności i z serca płynące podziękowania zostały skierowane do ks. proboszcza Jacka Beksińskiego w dniu 2 grudnia 2019 r. podczas uroczystej Mszy św. w Kaplicy „BARKI”. Była to Msza św. pożegnalna z naszą wspólnotą. Modlitwa, łzy wzruszenia, kwiaty…

I tak zapamiętamy Księdza Proboszcza

Uroczysta Msza św. koncelebrowana przez ks. Jacka Beksińskiego, ks. Jana Sobczaka, ks. Tadeusza Ocimka i ks. Jana Mazura w dniu 02.12.2019 r.

 

 

          Z ks. Biskupem Edwardem Frankowskim na terenie "BARKA" Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II podczas wizytacji kanonicznej w parafii pw. świętej Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim w dniu 07.03.2015 r. 

 

 

          Na okolicznościowych uroczystościach z okazji z okazji 10 - lecia poświęcenia posągu Jana Pawła II połączonych z wizytą duszpasterską, podczas której odwiedził wszystkich Mieszkańców Domu w dniu 15.01.2016 r.

Poświęcenie nowego samochodu do przewozu niepełnosprawnych Mieszkańców „BARKI” w dniu 16.01.2017 r.

Na uroczystej Eucharystii w Kaplicy „BARKI”, podczas której jeden z Mieszkańców otrzymał Sakramenty Święte - Chrztu, Pierwszej Komunii i Bierzmowania w dniu 14.01.2018 r.

 

Udział w corocznych uroczystych „MAJÓWKACH” organizowanych dla Mieszkańców „BARKI”

 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej
„NASZ DOM” w Janowie Lubelskim

 

 

 

Fotogaleria z dnia 07.03.2015 r.–  Ksiądz Biskup Edward Frankowski
na terenie „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
podczas Wizytacji Kanonicznej w Parafii Świętej Jadwigi Królowej
w Janowie Lubelskim