"BARKA" Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 12, tel./fax. (015) 872-08-24,    e-mail: dpsjanow@wp.pl

 

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej DPS Janów Lubelski

Życie religijne w „BARKA” Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

 

·         W kaplicy naszego Domu są sprawowane wszystkie nabożeństwa, zgodnie z Rokiem Liturgicznym, pod przewodnictwem Ks. Kapelana Tadeusza Ocimka, z oprawą muzyczną Pana Edwarda Olecha.

·        W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 2014 roku Mieszkanka Ania Łaźko, po półtorarocznym przygotowaniu otrzymała sakramenty: Chrztu, Bierzmowania i Komunii św. z rąk Ks. Proboszcza Jacka Beksińskiego, który w tym dniu
świętował także Jubileusz 40-lecia swojego Kapłaństwa. Był to wielki dzień,
pełen wzruszeń dla  Ani, jej Rodziny, Księdza Proboszcza i dla  wszystkich uczestniczących w tej uroczystości.

·        Każdego 2 i 16 dnia miesiąca modli się Grupa Modlitewna im. Jana Pawła II, która powstała 16 grudnia 2005 roku w związku z nadaniem Domowi imienia „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II i poświęceniem posągu teraz już Świętego Jana Pawła II. Podkreślana jest pamięć o znaczących faktach z życia Św. Jana Pawła II, Patrona naszego Domu, m.in. wybór na
papieża, poświęcenie Jego posągu, dzień odejścia do Domu Ojca. W kaplicy Domu płynęły do Boga prośby o beatyfikację i kanonizację naszego
umiłowanego Rodaka, a teraz dziękczynienie za te dary z prośbą o Jego wstawiennictwo u Pana.

·         Co roku kilka osób włącza się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

·         W Święto Chrystusa Króla w 2007 roku, powstała Grupa Modlitewna
wspierająca Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa,
która modli się w każdy piątek.

·         Dnia 24 października 2008 roku w czasie Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze społecznym, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, przedstawiciele naszego Domu dokonali Aktu Zawierzenia „BARKI” DPS
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Natomiast  4 grudnia 2014 roku w czasie rekolekcji Intronizacyjnych w parafii Św. Jadwigi, w obecności o. redemptorysty - Waldemara Sojki, w naszej kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy został ponowiony Akt Intronizacyjny.

·         Kapłani mają możliwość sprawowania Mszy Św. w kaplicy naszego Domu,
po uprzednim uzgodnieniu z Ks. Kapelanem, m.in. zastępstwa w posłudze liturgicznej przez Kapelana janowskiego szpitala - Ks. Krzysztofa Lipskiego.

·         Przy współpracy Pana Edwarda Olecha i Jego żony Ireny, Mieszkańcy wystawili siedem godzinnych spektakli o tematyce religijnej wg scenariuszy
i w reżyserii Pani Teresy Duda.

·         Podkreślane są uroczystości religijne i patriotyczne poprzez sprawowane Msze św. przez Ks. Kapelana oraz słowno-muzyczne montaże w wykonaniu
Mieszkańców i Pracowników.

·         Śpiewane są kolędy na każdym bloku z przekazywaniem życzeń świątecznych, noworocznych i łamaniem się Opłatkiem – Chlebem Miłości, a połączone
z rodzinnymi wspomnieniami z minionych, czasem jeszcze dziecięcych lat.

·         W miesiącu maju przy kapliczce Matki Bożej śpiewane są Majówki. Natomiast w ostatnią środę tego miesiąca, organizowana jest uroczysta „MAJÓWKA”
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, w której bierze udział społeczność Domu oraz przedstawiciele z kilkunastu zaprzyjaźnionych DPS – ów
z Archidiecezji Lubelskiej, po której jest radość wspólnego świętowania.
Na tą uroczystość zapraszani są również Księża Seniorzy: Ks. Infułat Edmund Markiewicz, Ks. Prałat Jan Sobczak oraz Ks. Dziekan Jacek Staszak
i Ks. Proboszcz Jacek Beksiński, a także Ks. Proboszcz Stanisław Michał Budzyński - Diecezjalny Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, były wikariusz w janowskim Sanktuarium.

·         W miesiącu październiku odmawiany jest Różaniec, natomiast w listopadzie Wypominki za dusze zmarłych Mieszkańców oraz zmarłych z rodzin Mieszkańców. W Wielkim Poście śpiewane są Gorzkie Żale na każdym bloku, aby osoby mniej sprawne mogły brać w nich udział. Droga Krzyżowa odprawiana jest
w kaplicy Domu, a raz w tym okresie z Krzyżem, procesyjnie po terenie DPS-u.

·         Dla Mieszkańców wyświetlane są filmy o tematyce religijnej, które pogłębiają wiedzę i życie religijne, a także jest biblioteka z książkami, m. in. o tematyce religijnej.

·        W okresie bożonarodzeniowym Ks. Proboszcz Jacek dociera do łóżka każdego Mieszkańca podczas wizyty duszpasterskiej z dobrym słowem i Bożym
Błogosławieństwem.

·         Chętni Mieszkańcy z pomocą pracowników uczestniczą w uroczystych Mszach
Św., m.in. z okazji „Światowego Dnia Chorego”, w odpustach w naszej parafii
i Św. Jadwigi, jak i w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej.

·         Biorą udział w uroczystościach Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego na cmentarzu, a także w modlitwach na blokach, z zapalaniem świecy
i wypowiadaniem imion swoich najbliższych zmarłych.

·        Mieszkańcy uczestniczą w wycieczkach w czasie, których nawiedzane są Sanktuaria i obiekty sakralne w: Zamościu, Tarnogrodzie, Przemyślu,
Kalwarii Pacławskiej, Leżajsku i Lublinie.

·        Mieszkańcy naszego Domu są zapraszani do udziału we wczasorekolekcjach
i „Dniach Chorego” organizowanych przez Ks. Michała Budzyńskiego.

·       Przedstawiciele Domu biorą udział co roku w „Pielgrzymkach Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Pomocy Społecznej do Sanktuariów Maryjnych” na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Dnia 9 maja 2012, roku wspólnie z parafią
św. Jana Chrzciciela pod duchowym przewodnictwem Ordynariusza naszej Diecezji Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, gościliśmy uczestników spotkania
w janowskim Sanktuarium.

·         Delegacja z naszego Domu, co roku bierze udział w wojewódzkich obchodach
„Dnia Pracownika Socjalnego” w Lublinie i czynnie uczestniczy w uroczystej Mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej.

·         Zespół „Echo Jesieni” z naszego Domu, bierze udział w ogólnopolskich oraz regionalnych i lokalnych przeglądach zespołów: kolędniczych, pieśni religijnej
i zajmuje wysokie miejsca.

·         W codziennych modlitwach polecana jest osoba Ojca Św., intencje Kościoła, problemy społeczne, a także intencje poszczególnych Mieszkańców Domu.
Za duszę każdego zmarłego Mieszkańca  Ks. Kapelan w kaplicy odprawia
Mszę św. o jej życie wieczne, a Mieszkańcy modlą się za nią na swoim bloku.

·        Wyrazem pamięci o Ojcu Św. są także przesyłane życzenia świąteczne
z „BARKI” do Watykanu, za które każdorazowo otrzymujemy podziękowanie
z życzeniami i Papieskim Błogosławieństwem. Jest naszą dumą i radością tak bliski kontakt z Najwyższym Pasterzem Kościoła Katolickiego.

 

Fotogaleria z dnia 07.03.2015 r.–  Ksiądz Biskup Edward Frankowski
na terenie „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
podczas Wizytacji Kanonicznej w Parafii Świętej Jadwigi Królowej
w Janowie Lubelskim