"BARKA" Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 12, tel./fax. (015) 872-08-24,    e-mail: dpsjanow@wp.pl

 

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej DPS Janów Lubelski

  Twój dom. Tutaj każdy ma serce dla każdego

  „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
  jest jednostką budżetową Powiatu Janowskiego. Dom ma charakter ponadlokalny, posiada 180 miejsc i jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekle psychicznie chorych, mężczyzn i kobiet.

  Dom jest usytuowany w siedmiu jednopiętrowych budynkach na powierzchni ponad 2 hektarów. Mieszkańcy Domu umieszczani są w poszczególnych budynkach w zależności od posiadanej dysfunkcji.

  Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

  Dom dysponuje 94 pokojami: 35 pokoi jednoosobowych, 32 pokoje dwuosobowe, 27 pokoi trzyosobowych. Budynki pozbawione są barier architektonicznych i otoczone alejkami spacerowymi. Dom posiada trzy place: z figurą Matki Bożej, z posągiem Jana Pawła II i z fontanną.

  Na terenie Domu znajdują się: kaplica, świetlica, gabinet psychologa, pomieszczenia do fizykoterapii, kinezyterapii i terapii zajęciowej. W każdym budynku mieszkalnym znajduje się: gabinet zabiegowy, jadalnia, kuchnia podręczna i pokoje dziennego pobytu. Dom posiada własną kuchnię, pralnię i kotłownię gazową.

  W zależności od potrzeb Mieszkańcy mogą uczęszczać na warsztaty terapii
  zajęciowej oraz korzystać z turnusów rehabilitacyjnych i wycieczek.

  Najważniejsze  atuty Domu:

  • bardzo dogodna lokalizacja - Nowe Centrum miasta, łatwy dojazd,
   blisko do szpitala i innych instytucji,
  • teren ogrodzony i całodobowo dozorowany przez portiera,
  • ciepła i rodzinna atmosfera,
  • kompleksowa i profesjonalna opieka pielęgniarska,
  • opieka medyczna lekarza rodzinnego i lekarza psychiatry,
  • zaspakajanie potrzeb religijnych -  codziennie msza św. w kaplicy Domu,
  • zabiegi rehabilitacyjne z zakresu:  kinezyterapii (rehabilitacja ruchowa
   – przyłóżkowa i na sali ćwiczeń) i fizykoterapii (laser, pole magnetyczne,
   ultradźwięki, jonoforeza, diadynamik, prądy TENS), zgodnie z zaleceniami lekarza na terenie Domu,
  • wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny, np. atlas, bieżnia, UGUL,
  • smaczna i zdrowa kuchnia domowa – posiłki dietetyczne wg zaleceń lekarza,
  • pokoje wyposażone w instalacje alarmowe: przyzywową i przeciwpożarową
   oraz telewizja kablowa,
  • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – podjazdy, windy,
   łóżka rehabilitacyje, podnośniki: transportowo – kąpielowe i wannowe, samochody osobowe,
  • aktywne formy rehabilitacji i rekreacji – organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i wycieczek,
  • integracja z lokalnym środowiskiem.

  Skierowanie do Domu i odpłatność za pobyt – zgodnie z ustawą o pomocy
  społecznej.

  Szczegółowych informacji o możliwości zamieszkania  w Domu udzielają pracownicy socjalni, ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski, tel./fax 15 8720824

  Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu - jeden z najniższych
  w województwie lubelskim.
  Dom został wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod pozycją nr 36.

  Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca „BARKA” Domu Pomocy
  Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
  w roku 2024 wynosi 4901,00 zł  
  (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2024r., poz. 821).