"BARKA" Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 12, tel./fax. (015) 872-08-24,    e-mail: dpsjanow@wp.pl

 

 

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej DPS Jan?w Lubelski

logo.jpg

STOWARZYSZENIE
Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej
"NASZ DOM"
23-300 Janów Lubelski
ul. Wiejska 12
 

Tel. (015) 8720-824 * Fax (015) 8720-824 wew. 103 * NIP 862-157-99-28 * REGON 060014722 * KRS 0000210756
Nr rachunku bankowego: PBS w Janowie Lubelskim 87 9410 0000 2001 1017 8419 0001

Janów Lubelski, dn. 15.03.2021 r.

L.dz. 1/2021

ZAPROSZENIE

na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

          Na podstawie § 21 ust. 3 i 6 Statutu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 29 marca 2021 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” w Janowie Lubelskim.

Porządek obrad obejmuje:

1.     Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych Członków.

2.     Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.

3.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.     Zatwierdzenie porządku obrad.

5.     Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok.

7.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z działalności w 2020 roku.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2020 rok.

9.     Wolne wnioski.

10.  Zakończenie Zebrania.

 

Walne Zebranie odbędzie się w Janowskim Ośrodku Kultury - Taras plastyczny (II piętro) przy ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski.
Początek zebrania o godzinie 15
00 w pierwszym terminie. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał, drugi termin zebrania ustala się na godzinę 1530 tego samego dnia.

 

            W związku z epidemią koronawirusa członkowie przybywający na walne zebranie proszeni są o zaopatrzenie się w maseczki, rękawiczki i długopis.

Zarząd Stowarzyszenia "NASZ DOM"

 


 Janów Lubelski, dn. 05.06.2020r.

L.dz. 1/2020

ZAPROSZENIE
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

      Na podstawie § 21 ust. 3 i 6 Statutu Stowarzyszenia zwołują na dzień 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Janowie Lubelskim.

Porządek obrad obejmuje:

  1.  Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych członków.

  2.   Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.

  3.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  4.   Zatwierdzenie porządku obrad.

  5.   Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.

  6.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.

  7.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z działalności w 2019 roku.

  8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2019 rok.

  9.   Wybór Prezesa Zarządu:

  a)     zgłaszanie kandydatów,

  b)     prezentacja kandydatów,

  c)     głosowanie,

  d)     ogłoszenie wyników głosowania.

  10.  Wybór członków Zarządu,

  a)     zgłaszanie kandydatów,

  b)     prezentacja kandydatów,

  c)     głosowanie,

  d)     ogłoszenie wyników głosowania

  11.  Wybór Komisji Rewizyjnej

  a)     zgłaszanie kandydatów,

  b)     prezentacja kandydatów,

  c)     głosowanie,

  d)     ogłoszenie wyników głosowania.

  12.  Wolne wnioski.

  13.  Zakołczenie Zebrania.

Walne Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury (I piętro) przy ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski. Początek zebrania o godzinie 1500 w pierwszym terminie. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał, drugi termin zebrania ustala się na godzinę 1530 tego samego dnia.

 

            W związku z epidemią koronawirusa członkowie przybywający na walne zebranie proszeni są o zaopatrzenie się w maseczki, rękawiczki i długopis.

Zarząd Stowarzyszenia "NASZ DOM"

  


Janów Lubelski, dn. 13.03.2019 r

L.dz. 1/2019

ZAPROSZENIE
na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

          Na podstawie § 21 ust. 3 i 6 Statutu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 28 marca 2019 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM" w Janowie Lubelskim.

Porządek obrad obejmuje:

1.   Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych Członków.

2.   Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.

3.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.   Zatwierdzenie porządku obrad.

5.   Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.

7.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z działalności w 2018 roku.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2018 rok.

9.   Wolne wnioski.

10. Zakończenie Zebrania.

             Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Wiejska 12,
23-300 Janów Lubelski. Początek zebrania o godzinie 15
00 w pierwszym terminie. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał, drugi termin zebrania ustala się na godzinę 1530 tego samego dnia.

Zarząd Stowarzyszenia "NASZ DOM"


 

 

 STOWARZYSZENIE
Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM"

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM" powstało w 2004 roku i aktualnie liczy 52 członków reprezentujących różne środowiska. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się przy "BARKA" Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim.

Do celów statutowych Stowarzyszenia należy, między innymi: działalność w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, dążenie do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, promowanie idei wolontariatu, rozwijanie i prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz środowiskiem lokalnym.

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM" w Janowie Lubelskim posiada status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym od stycznia 2011 roku każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku.

Zarząd Stowarzyszenia:

  Startek Marta - Prezes
  Elżbieta Przytuła - Zastępca Prezesa
  Justyna Maciaszek
   - Skarbnik
  Regina Małek - Członek Zarządu
  Zbigniew Michalczyk - Członek Zarządu

Dane do kontaktu:

  ul. Wiejska 12, 23 ? 300 Janów Lubelski
  tel
  . (015) 8720-824 wew. 106, fax (015) 8720-824 wew. 103
  NIP 862-157-99-28
  REGON 060014722
  KRS 0000210756

Nr rachunku bankowego:
          
PBS w Janowie Lubelskim 87 9410 0000 2001 1017 8419 0001

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM" w Janowie Lubelskim zwraca się z gorącą probą do Ludzi Wielkiego Serca o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Liczy się każda złotówka! Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazywane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji naszych zadań statutowych. Wystarczy tylko w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego wpisać nr KRS 0000210756 i podać nazwę Stowarzyszenie "NASZ DOM".

Z góry serdecznie dziękujemy za przekazane kwoty.

 

 

 

.