"BARKA" Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 12, tel./fax. (015) 872-08-24,    e-mail: dpsjanow@wp.pl

 

 

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej DPS Janów Lubelski

Mały Samorząd w „BARCE”

 

W dniu 28 marca 2018 r. do Mieszkańców „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim z życzeniami i upominkami z okazji Świąt Wielkanocnych przybyli Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.

Upominki zostały wykonane przez Uczniów z klas I – III pod kierunkiem nauczycielek: Grażyny Chmiel, Teresy Kierepki, Ali Kuźnickiej, Katarzyny Lachawiec, Bożeny Matysek, Iwony Paleń, Marzeny Stolarz i Anny Żytko.

Przedstawiciele Małego Samorządu wraz z opiekunkami: Panią Anią Żytko i Panią Alą Kuźnicką od wielu lat w okresie przedświątecznym nie zapominają o Mieszkańcach naszego Domu.