"BARKA" Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 12, tel./fax. (015) 872-08-24,    e-mail: dpsjanow@wp.pl

 

 

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej DPS Janów Lubelski

Teatr Tradycja w „BARCE”

 

Z inicjatywy Zofii Widz – Baryła w dniu 11 stycznia 2018 r. w Kaplicy  „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim wystąpili artyści z Teatru „Tradycja” działającego przy Janowskim Oddziale Związku Emerytów i Rencistów i zaprezentowali program słowno muzyczny – „Kolędowanie z gwiazdą”.

Zaproszeni Goście i Mieszkańcy Domu wspólnie śpiewali tradycyjne kolędy polskie. Świąteczny klimat, dekoracje, stroje, gra aktorów i wspólne śpiewanie na długo pozostaną w pamięci tych, którzy mieli możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu.