"BARKA" Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 12, tel./fax. (015) 872-08-24,    e-mail: dpsjanow@wp.pl

 

 

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej DPS Janów Lubelski

*** CO O NAS PISZĄ W PRASIE ***

ŻYCZENIA OD OJCA ŚWIĘTEGO - BENEDYKTA XVI
                                               – Gazeta Janowska styczeń-luty 2009 str. 2

Watykan, 14 stycznia 2009 r.

Szanowna Pani

Mariola SURTEL

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski

POLONIA

Szanowna Pani,

Jego Świątobliwość Benedykt XVI z wdzięcznością przyjął życzenia nadesłane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a zwłaszcza zapewnienie o wspieraniu modlitwą papieskiej posługi
Kościołowi i światu.

Wdzięczny za pamięć i życzliwość Ojciec Święty modli się, aby orędzie miłości i miłosierdzia, przekazane ludziom przez narodzenie Bożego Syna, stało się źródłem odnowy życia każdego
człowieka, by Dziecię Jezus napełniło darami pokoju i ufności każdą polską rodzinę, każdy polski dom, a zwłaszcza osoby chore, samotne, czy przeżywające różne trudności.

Modlitwą tą Jego Świątobliwość ogarnia również Panią, Pracowników oraz Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim i życzy, by Boże błogosławieństwo towarzyszyło przez wszystkie dni roku.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Mons. Gabriele Caccia

Asesor


 

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

w świetle publikacji prasowych

 

WIADOMOŚCI JANÓW LUBELSKI 30.01.2009 – Kurier Lubelski 30-01-2009 str. 6

Warsztaty uczą życia

Nowa placówka pomocy społecznej w Janowie Lubelskim

W Janowie Lubelskim powstała nowa placówka z zakresu pomocy społecznej – Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ich inicjatorem był zarząd powiatu i Caritas.

Starostwo przekazało na ten cel Caritas diecezji sandomierskiej budynek dawnego szpitala przy ul. Zamoyskiego 77. Obiekt został gruntownie wyremontowany ze środków finansowych wszystkich gmin z terenu powiatu janowskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Caritas. Koszt przeprowadzonych robót wyniósł ponad 1,3 mln zł.

Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej to kolejny etap rozwoju infrastruktury i usług pomocy społecznej w budowanym przez władze powiatu lokalnym systemie wsparcia dziecka i rodziny.

Celem działania nowo powstałej placówki jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego, aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości, poprzez poprawę sprawności fizycznej i psychicznej - mówi Łukasz Tomaszewski, instruktor z pracowni komputerowej.

Program zajęć realizowany jest w dziewięciu pracowniach: stolarskiej, komputerowej, fryzjerskiej, wikliniarskiej, rękodzieła, hafciarsko-krawieckiej, teatralno- muzycznej i dwóch pracowniach gospodarstwa domowego. Uczestnikami warsztatów są osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem
niepełnosprawności z terenu powiatu.

Warsztaty przygotowane są dla 45 uczestników, wśród których znajduje się osiem osób z Domu Pomocy Społecznej „Barka” im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. Udział w zajęciach jest bezpłatny, osoby są również bezpłatnie dowożone mikrobusem.

To bardzo cenna inicjatywa. Dom Pomocy Społecznej „Barka” znajduje się po sąsiedzku. Nasi podopieczni będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Każdego dnia bardzo chętnie przychodzą na zajęcia, szczególnie lubią przebywać w pracowni komputerowej i teatralno-muzycznej - mówi
Mariola Surtel, dyrektor DPS „Barka”.

Kierownikiem warsztatów został ks. Dariusz Komierzyński. W uroczystości otwarcia i poświęcenia warsztatów uczestniczył biskup diecezji sandomierskiej Andrzej Dzięga.

Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dało czternaście nowych miejsc pracy.

Andrzej Wojtan


 http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif „Gryczaki” dobiegły końca. (…) Bo jak tu nie wspomnieć „zagrody” wystawionej przez Dom Pomocy Społecznej „Barka”, gdzie na gości czekał skromny poczęstunek, ale jaki wyśmienity, kasza z tłuszczem, ziemniak pieczony i zsiadłe mleko. Czy jest coś piękniejszego niż smak z dzieciństwa, serdeczna atmosfera, życzliwość otoczenia, takie spotkania pozostają w pamięci. (…)

To były piękne dni, Gazeta Janowska, Sierpnień 2008r., nr 7, s. 3.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Dziękujemy gospodarzowi wyjątkowej świątyni, dzieła serca i rąk śp. ks. Kazimierza Pińciurka,
za niezwykle interesującą opowieść o historii świątyni i miejscowości. Dziękujemy za umożliwienie grillowania i wspólną zabawę w niezwykle urokliwym miejscu w samym środku
Lasów Janowskich. (…)

Podziękowanie, Gazeta Janowska, Lipiec 2008r., nr 6, s. 9.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Dom Pomocy Społecznej „ Barka” im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim oraz Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „ Nasz Dom” zorganizowały majówkę z prezentacją sztuki „Śladami mistrza i króla”
w reżyserii Teresy Dudy.

Po przedstawieni pensjonariusze DPS w Janowie wraz z gośćmi z domów pomocy społecznej
z Popkowic, Kraśnika, Ireny, Stalowej Woli i Biłgoraja uczestniczyli we wspólnej zabawie, która
trwała do późnych godzin wieczornych. Przygrywała „Olek Orkiestra” z Janowskiego Ośrodka Kultury. (…)

Majówka w „Barce”, Kurier Lubelski, z 06.06.2008 r. nr131 s. 7.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Wizyty przedświąteczne dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Janowskiego na stałe wpisały się
w kalendarz „ BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. (…)

Wolontariusze z wizytą w Domu Pomocy Społecznej „ Barka”,
Gazeta Janowska, Kwiecień 2008 r. nr 3 s. 6


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif „Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim składa serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej NASZ DOM za pomoc w zorganizowaniu wycieczki dla Mieszkańców Domu w dniu 11.10.2007r. do Kazimierza Dolnego i pokrycie kosztów przejazdu autokarem.

Podziękowanie, Gazeta Janowska, Październik-Listopad 2007, s. 6


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pomocy władz powiatu ostatnio DPS osiągnął standard zgodnie z rozporządzeniem ministra polityki społecznej. Otrzymał przez to zezwolenie na funkcjonowanie na czas nieokreślony. Przystosowanie domów pomocy do wymagań unijnych wymaga wielu zabiegów i nakładów finansowych.

Europejska „Barka”, Kurier Lubelski z 20.04.2007, nr 93, s. 5


Więcej informacji na temat historii i działalności Domu można uzyskać na stronie internetowej www.dpsjanow.strona.pl. O możliwości umieszczenia osób w Domu i informacji udzielają pracownicy działu socjalnego „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski, tel/fax (015) 8720-824.

„Barka”, Gazeta Janowska, Kwiecień 2007, s. 11.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Dzięki wykonaniu w/w zadań oraz ogromnemu zaangażowaniu i pomocy ze strony: Pana Starosty, Zarządu Powiatu, Pani Skarbnik, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Pracowników Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim oraz licznym niewymienionym życzliwym ludziom Dom osiągnął obowiązujący standard zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.05.217.1837) i przez to uzyskał w grudniu 2006 roku zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.

Obecnie „Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim jest jednym
z 5 domów na 43 funkcjonujących na terenie Lubelszczyzny, który osiągnął wymagany standard. (…)

„Barka”, Gazeta Janowska, Kwiecień 2007, s. 11.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif W Janowie Lubelskim jest ważna ulica – Wiejska. I na tej ulicy najważniejszy numer – 12, pod którym mieści się szczególny dom, a właściwie kompleks domów objętych wspólną nazwą „Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II. Elewacje budynków o ciepłych, słonecznych barwach mówią właściwie wszystko o tym, co można spotkać i przeżyć za poszczególnymi drzwiami –
bo o tym miejscu pracownicy i mieszkańcy mówią krótko – Dom. (…)

Tutaj każdy ma serce dla każdego, Niedziela Sandomierska z 11.02. 2007, nr 6, s. IV-V


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Jest tu wspaniale wyposażona i piękna kaplica – bardzo ważne miejsce – wyznaje radośnie
Pani Dyrektor, którą w rozmowie wspomaga Justyna Maciaszek, wicedyrektor. (…)

Janowską „Barkę” trzeba odwiedzić: kto zajrzał tutaj bodaj raz, na pewno wróci, żeby dotknąć klimatu Domu. (…)

Tutaj każdy ma serce dla każdego, Niedziela Sandomierska z 11.02. 2007, nr 6, s. IV-V


 

http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Jakie inwestycje zależne od starostwa powiatowego udało się zrealizować w tej kadencji? (…)

Ważniejsze prace w „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim,

• wymiana pokrycia dachowego na budynkach 4,5,6 koszt 180 347,00 zł.,

• remont wszystkich podjazdów i balkonów, koszt 104 724,00 zł.,

• wykonanie instalacji przeciwpożarowej i przyzywowej w budynku hotel, koszt 82 960,30 zł.,

• zamontowano dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych w budynku hotel, koszt 72 834,00 zł.,

• wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 2-3, koszt 90 017,14 zł.,

• ocieplenie i wykonanie elewacji na wszystkich budynkach Domu (8 budynków), koszt 293 620,00 zł.

• modernizacja parteru budynku nr 7 na pokoje mieszkalne, koszt 133 868,00 zł. (…)

„Wywiad ze Starostą Powiatu Janowskiego Bolesławem Gzikiem”, Gazeta Janowska,
Październik –Listopad 2006, s. 2


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Starostwo Powiatowe przeprowadziło konkurs na stanowisko dyrektora „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. (…) Tylko jedna kandydatka spełniała wszystkie wymogi ustawowe dotyczące wykształcenia specjalistycznego i odpowiedniego stażu pracy w pomocy społecznej. Tą osobą jest pani Mariola Surtel, którą też powołano na to stanowisko
z dniem 1 sierpnia bieżącego roku. Pani Mariola pełniła obowiązki dyrektora od 1 stycznia,
a wcześniej pracowała w DPS-ie na stanowisku szefa kadr.

Życie w „BARCE”, Gazeta Janowska, Sierpień 2006r., s. 2


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif W naszych janowskich realiach wyznacznikiem bardzo dobrze pojętej i realizowanej z dużym powodzeniem idei pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym jest ‘Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, który istnieje od ponad 50 lat. Dysponuje on 180 miejscami i jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekle psychicznie chorych, kobiet
i mężczyzn. Jak każda instytucja związana z pomocą społeczną tak i DPS „Barka” stara się,
by swoim mieszkańcom zapewnić godne, dobre i bezpieczne warunki życia.

- Ludzie trafiają tutaj z najrozmaitszych powodów. Najczęściej jest to samotność, kłopoty ze zdrowiem i przyczyny natury ekonomicznej. Do tego dochodzi dysfunkcja fizyczna i psychiczna, niemożność pomocy samemu sobie – wylicza dyrektor DPS Mariola Surtel. (…)

Życie w „BARCE”, Gazeta Janowska, Sierpień 2006r., s. 2


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Okazale prezentują się budynki Domu Pomocy Społecznej „Barka” im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. Na ukończeniu są prace polegające na docieplaniu ścian styropianem, tynkowaniu, malowaniu, wymianie pokryć dachowych, instalowaniu wind w pomieszczeniach. W siedmiu budynkach zamieszkuje 180 pensjonariuszy. Teraz wszystkie budynki mają windy. (…)

W kolorach tęczy, Kurier Lubelski, 10-11.11.2005, nr 262, s. 2


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Janowie Lubelskim (…) przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie sprzedaży cegiełek. (…) Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na ufundowanie posagu Sługi Bożego Jana Pawła II, który będzie usytuowany na terenie Barka Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim przy u. Wiejskiej 12.

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej, Gazeta Janowska, Październik 2005, s.10


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Dom Pomocy Społecznej wraz z całym światem włączył się w dni żałoby przeżywane po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. (…)

Artyści z DPS Janowi Pawłowi II, Kurier Lubelski z 15.04.2005r., nr 87, s. 2.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Ogromnym powodzeniem cieszy się spektakl wystawiany przez mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej zatytułowany „To nie gwoździe Cię przybiły…” według scenariusza Teresy Dudy,
a poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. (…) Artystów podziwia szczególnie młodzież janowskich szkół.

Spektakl pasyjny DPS, Kurier Lubelski z 09.04.2005, nr 99, s. 2.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Podopieczni i pracownicy Domu Pomocy Społecznej wystąpili na deskach Janowskiego Ośrodka Kultury z oratorium zatytułowanym „A słowo ciałem się stało”. Jest to drugie przedstawienie zorganizowane przez DPS. (…)

Artyści z DPS, Kurier Lubelski z 21.01.2005r. nr 17, s. 3.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim mogą teraz wypoczywać
i spacerować przy nowej fontannie. Oprócz wrażeń estetycznych zapewni ona pensjonariuszom
chłód podczas upalnych dni. Jej fundatorami są dr Maria Wojda i Wojciech Zezuliński.

Fontanna dla fundatorów, Dziennik Wschodni z, 30.09. 2004r. nr 230, s. 9.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Mieszkańcy DPS biorą aktywny udział we wszystkich imprezach i festynach organizowanych
w mieście i promują swój Dom. (…)

Tu każdy ma serce do pracy, Kurier Lubelski z,24.09.2004, nr 225, s. 3


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Dom Pomocy Społecznej obchodzi rocznicę pięćdziesięciolecia istnienia i działalności placówki.
Z tej okazji odbędą się uroczyste obchody jubileuszu.

Dom jest usytuowany w sześciu jednopiętrowych budynkach na powierzchni ponad 2 hektarów.
W ośrodku może zamieszkać 180 osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku. 

- Nasz dom jest placówką stacjonarną, czyli stałego pobytu, zapewniającą całodobową opiekę.
Świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania i wyżywienia oraz usługi opiekuńcze i wspomagające. Naczelna zasadą jest okazywanie sobie wzajemnie serca,
świadczenie pomocy i wspomaganie chorych – mówi dyrektor Nadzieja Paszkowiak. W domu pracują siostry zakonne. Dla poprawienia kondycji fizyczno-psychicznej mieszkańców DPS dysponuje dobrze wyposażoną salą ćwiczeń rehabilitacyjnych. Pod fachową opieką fizykoterapeutów chętni
mieszkańcy mogą podnieść swoją sprawność psychoruchową. (…)

Złoty jubileusz, Kurier Lubelski z 10.09.2004, nr 213, s. 3


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Nie sądzę, aby samorząd powiatowy był nas w stanie utrzymać – stwierdza siostra Nadzieja Paszkowiak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. 

Rząd zapomniał o niepełnosprawnych, Dziennik Wschodni z 3.09. 2002r., s. 9. 


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Janina Sagatowska, senator z województwa podkarpackiego interweniowała u wojewody lubelskiego w sprawie trudności finansowych Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim (…) Mimo licznych starań dyrektorki, siostry Nadziei Paszkowiak, Dom Pomocy Społecznej nadal boryka się z trudnościami finansowymi. W ubiegłym roku zmodernizowano kuchnię. Dzięki pożyczce na tę inwestycję w wysokości 85 tysięcy złotych przerobiono ją z węglowej na gazową - przypomniała wojewodzie lubelskiemu. (…)

Kto pomoże żyć godnie, Super Nowości, nr 58 z 22.03.2001 r.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Placówka jest otwarta na kontakty ze środowiskiem, jak i innymi Domami Pomocy Społecznej. Mieszkańcy powołali do życia zespół „ Echo Jesieni”, który pod kierownictwem p. Edwarda Olecha
z powodzeniem przygotowuje i wystawia spektakle teatralne m. in. „Szopkę Polską”,
„Pasję wg św. Łukasza”, kolędy i zapamiętane piosenki. Występują dla mieszkańców Domu,
na przeglądach i festiwalach organizowanych przez placówki kultury, na wyjazdach do innych domów. Od niedawna ułatwia to własny mikrobus przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych. (…)

Dom Pomocy Społecznej – nasz dom, Gazeta Janowska, Październik 2000 r.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif W tym roku przybyło w naszym mieście parę kapliczek. (…) Panu Posłowi Tadeuszowi Pawlusowi dziękujemy za ufundowaną na terenie Domu Pomocy Społecznej kapliczkę Matki Bożej.
Przew. Samorządu DPS Kazimierz Bilski.

Nowe kapliczki, Róża w Rodzinie, Wrzesień 2000, nr 4, s. 4. 


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Senator Janina Sagatowska odwiedziła pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Za sprawą senator Janiny Sagatowskiej, przebywająca w kraju grupa polskich dzieci z Grodna wystąpiła
w janowskim DPS ze świątecznym programem kolęd i pastorałek. (…)

Senatorska wizyta, Super Nowości, 13.01.2000 r.


http://www.janowlubelski.pl/image/add.gif Do Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przywiodły ich różne koleje losu. Dla jednych było to szczęście. Inni do dzisiaj przeżywają gorycz odrzucenia. Ale święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok są dla wszystkich szczególne. Prawie przez pół roku urządzaliśmy kaplicę. (…)
I to jest ten najważniejszy prezent dla naszych mieszkańców. (…)

Ta sama radość, Super Nowości z 27.12. 1999 r., s. 9


.